IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Program Konferencji - 8 maja 2012 PDF Drukuj

13.00-13.15    Otwarcie Konferencji

13.15-14.35    Sesja I – Problemy związane z zabezpieczaniem antykorozyjnym

prof. dr inż. Witold Milewski , Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
"Korozja, jej skutki ekonomiczne i społeczne. Działania dla ich ograniczenia"

mgr inż. Aleksandra Baraniak, Gdańsk
"Kształtowanie stalowych drogowych konstrukcji mostowych ze względu na przewidywaną metodę zabezpieczenia antykorozyjnego"

dr inż. Andrzej Głębowicz, International Paint Sp. z o.o., Gdańsk
"Problemy wykonawcze przy zabezpieczaniu antykorozyjnym dużych stalowych drogowych konstrukcji mostowych"

Dipl.-Ing. Joachim Pflugfelder, German DIN standardisation committee EN 12944 part 5, Berlin, Dipl.-Ing. Małgorzata Schroeder, BASt, Bergisch Gladbach
"Corrosion protection of bridges - state of the art in Germany"

14.35-15.00    Przerwa na kawę

15.00-16.20    Sesja II – Metody zabezpieczania antykorozyjnego

mgr inż. Zbigniew Miodowski, ZinkPower Wielkopolska
"Powłoki cynkowe ogniowe jako zabezpieczenie antykorozyjne stalowych drogowych konstrukcji mostowych"

dr inż. Małgorzata Zubielewicz, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice
"Powłoki malarskie jako zabezpieczenie antykorozyjne stalowych drogowych konstrukcji mostowych"

mgr inż. Ewa Nowicka, mgr inż. Kazimierz Raduszkiewicz, POLWAR S.A., Gdańsk
"Powłoki metalowe natryskiwane cieplnie jako zabezpieczenie antykorozyjne stalowych drogowych konstrukcji mostowych"

dr inż. Agnieszka Królikowska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, prof. Pier Luigi Bonora, University of Trento
"Porównanie różnych technologii zabezpieczeń antykorozyjnych pod kątem ich trwałości, ekologii i kosztów"

16.20-17.00    Dyskusja i zakończenie Konferencji

17.00             Obiad