IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Informacje dodatkowe PDF Drukuj

MIEJSCE KONFERENCJI
Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska (ul. Marsa 56c), sala konferencyjna D
Stanowisko recepcyjne przed salą czynne w dniu Konferencji od godz. 10.00.

Wstęp na salę konferencyjną wymaga zarejestrowania się na stronie targów INFRASTRUKTURA 2012: www.infrastruktura.info/rejestracja.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Wypełniony formularz rejestracyjny oraz potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać do dnia 12 października 2012 r. pocztą na adres IBDiM lub faxem: (22) 814 13 39.
Rejestracja on-line: www.ibdim.edu.pl

KOSZT UCZESTNICTWA
Koszt udziału w Konferencji wynosi 100 zł + 23% VAT, tj. 123 zł brutto.

SPOSÓB PŁATNOŚCI
Należność płatna przelewem do dnia 12 października 2012 r. na konto Instytutu:
Bank PEKAO S.A. O/Warszawa, ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
nr 43 1240 6074 1111 0000 4998 4831 z dopiskiem "eksploatacja"

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po wpłacie, opłata nie będzie zwracana.


Konferencja towarzyszy X Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem INFRASTRUKTURA 2012