IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Pracownia Oznakowania Dróg - Skład Osobowy PDF Drukuj

Skład osobowy:

Kierownik Pracowni: mgr Paweł Skierczyński, tel. (22) 39 00 407, fax (22) 814 50 28

Pracownicy

Halina Leśniewicz, tel. (22) 39 00 429
mgr inż. Rafał Lusa, tel (22) 39 00 406
Michał Bednarczyk, tel. (22) 39 00 425